O SQLAdria

SQLAdria odbor

Napredak u području informacijskih sustava takav je da ga nitko ne može pretpostaviti. Svakim danom izazovi su sve veći i veći, a mogućnosti postaju skoro neograničene. Pred korisnikom je veliki izazov da ostane u tijeku s tehnologijom koja odbija da miruje.

U težnji da se održi korak traže se različiti odgovori. IDUG (International DB2 Users Group) – nezavisno, dragovoljno, neprofitno udruženje korisnika računala i proizvođača software DB2 jedan je od odgovora.

SQLAdria, je područno udruženje IDUGa za Hrvatsku i Sloveniju. Na trećoj godišnjoj Europskoj konferenciji IDUGa održanoj u Nici tijekom listopada 1994. SQLAdria je predstavljena IDUGu. Kao odgovor na tu akciju 8.11.1994.g. od matičnog udruženja dobivena je obavijest o primitku u njihovo članstvo.

SQLAdria je neprofitno udruženje korisnika relacijskih baza podataka koje djeluje kao lokalna podružnica IDUG-a za Sloveniju i Hrvatsku. Radi jednostavnijeg ostvarenja svoje pravne osobnosti udruga djeluje kao samostalni odbor pri Centru tehničke kulture Rijeka. Što znači da SQLAdria ima svoj upravni organ koji utvrđuje programe, termine realizacije, kao i prihode i rashode.

U skladu Odluke o osnivanju ciljevi SQL odbora su slijedeći :

• Uspostava puteva za obrazovanje i protok informacija do i od korisnika u području elektroničke obrade podataka,
• Organiziranje konferencija, tribina, okruglih stolova, međusobnih susreta i ostalih programa u cilju obrazovanja i izmjene informacija među članovima,
• Propagiranje relacijskih baza podataka kao standardnih baza podataka,
• Poticanje razvoja alata vezanih uz relacijske baze podataka,
• Stvaranje foruma za unapređenje kvalitete u obradi podataka kroz prepoznavanje onih pojedinaca koji su, po sudu svojih kolega, uložili najveći napor i postigli najbolje rezultate u primjeni relacijske tehnologije u svojoj sredini,
• Jačanje učešća svih kvalificiranih korisnika.

SQL Adria održava godišnje jedan seminar u trajanju 2-3 dana na kojemu su teme od šireg zanimanja članica i dvije konferencije, obično u proljeće i jesen, na kojima su 3-4 teme u trajanju od 60-90 minuta.
Svaka konferencija ima svoga pokrovitelja. Pokrovitelj odabire jednu od predloženih tema konferencije ili predlaže temu sam, osigurava predavača, a potom se prijedlog tema upućuje na odabir ostalim vendorima, koje odabravši jednu od preostalih tema osiguravaju adekvatnog predavača. Samo sponzor Konferencije ima pravo u uvodnom dijelu predavanja (do 10 minuta) predstaviti trvtku, planove i produkte u dvorani za predavanje. Ostali sudionici, vendori, to mogu učiniti jedino u za to predviđenim prostorima – štandovima.

Tijekom godine Predsjedništvo održava redovite sastanke, priprema programe za narednu godinu predlaže ih Skupštini na usvajanje, odnosno izvršava programe utvrđene Skupštinom.

STATUT

 

sqladria

SQL Adria is the independent, non-profit organization that gathers relational database users for Croatia and Slovenia. It was founded 1994. and in the same year it has become the regional user group.

Follow us

facebook
linkid
twitter

 

Events in 2024

VODICE -  10th - 13th June 2024