SQLAdria

SQLAdria upravni odbor

Napredek na področju informacijskih sistemov je tako hiter in nepredvidljiv, da ga ni mogoče natančno napovedati. Z vsakim dnem so poslovni in tehnični izzivi vse večji, možnosti za reševanje pa so skoraj neomejene. Ostati v stiku z napredno tehnologijo za uporabnike informacijskih rešitev predstavlja velik izziv.

V prizadevanju, da poskušamo dohajati vse novosti informacijske tehnologije, obstajajo različne možnosti, med drugim tudi vključevanje v različna uporabniška združenja. IDUG (International DB2 Users Group) je neodvisno, prostovoljno in neprofitno združenje uporabnikov in proizvajalcev informacijske tehnologije, ki uporabljajo relacijsko podatkovno bazo IBM DB2.

SQLAdria je neprofitno regionalno združenje IDUG-a, ki združuje uporabnike relacijskih baz iz Hrvaške in Slovenije. Na tretji letni evropski konferenci IDUG-a, ki se je odvijal oktobra 1994 v Nici v Franciji, se je združenje SQLAdria prvič predstavilo IDUG-u. V odgovor na to predstavitev je združenje SQLAdria dne 8.11.1994 prejelo obvestilo o sprejemu v članstvo IDUG-a.

SQLAdria ima svoj upravni organ, ki potrjuje programe, termine izvajanja seminarjev, kot tudi prihodke in odhodke združenja.

V skladu s sklepom SQLAdria upravnega odbora so cilji združenja naslednji:

• Vzpostavitev načina izobraževanja in pretok informacij med uporabniki na področju upravljanja s podatki,
• Organizacija seminarjev, razprav, okroglih miz, medsebojnih srečanj ter drugih programov za izobraževanje in izmenjavo informacij med člani združenja,
• Širitev informacij o relacijskih bazah podatkov kot standardnih zbirkah podatkov,
• Spodbujanje razvoja orodij za relacijske podatkovne baze,
• Ustvarjanje pogojev za izboljšanje kakovosti upravljanja s podatki na podlagi identifikacije tistih posameznikov, ki so po mnenju strokovnih kolegov vložili največji napor in dosegli najboljše rezultate pri uporabi relacijske tehnologije v svojem okolju,
• Krepitev sodelovanja vseh vključenih uporabnikov.

SQL Adria organizira letno 4 seminarje, kjer je v času od 60 do 90 minut predstavljenih 4-5 strokovnih tem. Vsak seminar ima tudi svojega pokrovitelja. Pokrovitelj izbere eno od predlaganih tem seminarja ali temo predlaga sam ter zagotovi ustrezne predavatelje. Do predstavitve svojega podjetja, načrtov in izdelkov v uvodnem delu predavanja (do 10 minut) v predavalnici je upravičen samo pokrovitelj seminarja. Ostali udeleženci – prodajalci lahko lastno promocijo izvedejo v za to določenih prostorih pred predavalnico.

V času predsedovanja ima upravni odbor redne sestanke, na katerih pripravlja programe seminarjev za naslednje leto, jih predlaga Skupščini SQLAdria v potrditev in izvaja že potrjene seminarje.

STATUT

 

sqladria

SQL Adria is the independent, non-profit organization that gathers relational database users for Croatia and Slovenia. It was founded 1994. and in the same year it has become the regional user group.

Follow us

facebook
linkid
twitter

 

Events in 2024

VODICE -  10th - 13th June 2024