Izobraževanje

Združenje vsako leto organizira dva enodnevna seminarja, spomladanski je običajno v Sloveniji, jesenski pa na Hrvaškem. V okviru seminarja se običajno izvede pet predstavitev, med katerimi je ponavadi vsaj ena uporabniška, ki zajema rešitve in izkušenje iz prakse naših podjetij. Pokrovitelj seminarja je lahko vsak član, ki je ponudnik. Pokrovitelj predlaga temo za eno ali dve predstavitvi, ki mora biti odobrena s strani predsedstva SQLAdrie. Vsako podjetje, ki je včlanjeno v SQL Adrio, ima možnost, da se pet zaposelnih seminarja udeleži brez plačila kotizacije. seminaru bez plaćanje naknade.

Najbolj priljubljen pa je vsakoletni večdnevni seminar junija v Dubrovniku. V zadnjih letih so na tem seminarju svoje znanje in izkušnje z udeleženci. delili številni svetovno priznani strokovnjaki: Steve Thomas, Namik Hrle, Christopher Crone, Cristian Molaro, Matthias Nicola, Dan Luksetich, Susan Lawson, Željen Stanić in drugi. Tradicionalni pokrovitelj teh seminarjev je podjetje CA, ki pred začetkom seminarja organizira dan uporabnikov s poudarkom na predstavitvi svojih informacijskih rešitev. Poleg tega pa se večdnevni seminar vsako leto odvija v Dubrovniku, ampak bo letos potekal v Šibeniku . Poleg vseh navedenih dejstev je pomembno tudi to, da je število udeležencev vsako leto večje, seminar pa je postal pravi mednarodni izobraževalni dogodek.

Zadnji seminar v letu se običajno odvija dva dni v mesecu novembru pod pokroviteljstvom podjetja IBM. Namen tega seminarja je podrobna predstavitev širše strokovne tematike (npr. Enterprise Content Management, XML, SQL Performance Management, funkcionalnosti novih verzij DB2….). Ker smo vsi vključeni v proces nenehnega izobraževanja, je udeležba na SQLAdria seminarjih velika priložnost, da vsakič na seminarjih osvežimo svoje strokovno znanje in se naučimo česa novega!.

 

sqladria

SQL Adria is the independent, non-profit organization that gathers relational database users for Croatia and Slovenia. It was founded 1994. and in the same year it has become the regional user group.

Follow us

facebook
linkid
twitter

 

Events in 2023

VODICE -  12th - 15th June 2023