About SQLAdria

Izobraževanje

Združenje vsako leto organizira dva enodnevna seminarja, spomladanski je običajno v Sloveniji, jesenski pa na Hrvaškem. V okviru seminarja se običajno izvede pet predstavitev, med katerimi je ponavadi vsaj ena uporabniška, ki zajema rešitve in izkušenje iz prakse naših podjetij. Pokrovitelj seminarja je lahko vsak član, ki je ponudnik. Pokrovitelj predlaga temo za eno ali dve predstavitvi, ki mora biti odobrena s strani predsedstva SQLAdrie.

Napredek

Z namenom organizirati neprekinjeno strokovno izobraževanje, izmenjavo znanja, izmenjavo idej in izkušenj med uporabniki in ponudniki SQL Adria organizira tradicionalne seminarje. S pomočjo uglednih predavateljev ima vsak izmed udeležencev možnost, da izboljša svoje znanje in nadgradi svoje izkušnje s področja relacijskih baz podatkov.

Syndicate content  

sqladria

SQL Adria is the independent, non-profit organization that gathers relational database users for Croatia and Slovenia. It was founded 1994. and in the same year it has become the regional user group.

Follow us

facebook
linkid
twitter

 

Events in 2023

VODICE -  12th - 15th June 2023