Postanite član

SQLAdria je združenje, ki so ga ustanovili uporabniki relacijskih baz podatkov Hrvaške in Slovenije. Cilj organizacije je pospešiti pretok informacij skozi kontinuirano strokovno usposabljanje uporabnikov samih in na način, da prav oni kreirajo teme in seminarje v skladu s svojimi potrebami, razvojem in vlogo novih rešitev.

RAZLOGI ZA SODELOVANJE Z NAMI
1. Imamo tradicijo

• V letu 2014 je SQLAdria praznovala 20. obletnico obstoja. SQLAdria je na začetku delovala kot lokalna uporabniška skupina, zdaj pa  se število udeležencev vsako leto povečuje. Junijski seminar v Dubrovniku ali Šibeniku je postal mednarodni dogodek z dvema stezama – z/OS in LUW.
• V sklopu seminarja se organizira tudi Uporabniški dan za CA uporabnike, podobno kot je praksa na IDUG konferencah, kjer se je možno udeležiti predstavitev, ki so usmerjene na CA rešitve za DB2 (novosti, objave, itd.). V letošnjem letu pa bo prvič organiziran tudi Uporabniški dan IBM. 

 
2. Izvrstni predavatelji

Seminarjev SQLAdrie se udeležujejo priznani strokovnjaki z vsega sveta, večinoma nosilci priznanj kot so IBM Distinguished Enginner, IBM Gold Consultant in  IBM Champion.
• Namik Hrle, Chris Crone, Melanie Stopfer,  Daniel Luksetich, , Željen Stanić, Cristian Molaro, Susan Lawson, Klaas Brant, Andy Ward, Kurt Struyf, Phil Grainger in mnogi drugi.

 
3. Prednosti sodelovanja

• SQLAdria je neodvisno združenje uporabnikov, kakor tudi IDUG RUG (International DB2 User Group – Regional User Group) (http://www.idug.org/rugs/RugListings.asp)  
• V program je vključenih kar nekaj predavanj svetovno priznanih predavateljev, ki tudi sicer predavajo na IDUG in IBM konferencah. Za več informacij obiščite http://www.idug.org/html/home.asp 

 
4. Cena kotizacije

• Včlanjena podjetja imajo pravico do 5 brezplačnih kotizacij na vsakem seminarju, kjer je organizator SQLAdria združenje.

 
5. Stroški potovanja in namestitve
 Cena potovanja in namestitve za naše udeležence je ugodnejša
 
6. Neformalno

• Možnost razgovorov o temah s predavatelji v prostem času daje še dodatno vrednost poslovnemu dnevu v sproščeni sredini, kjer ni potrebno čakati v dolgi vrsti, da bi od predavatelja prejeli odgovor na konkretno zastavljeno vprašanje.

 
7. Večja interaktivnost

• Na SQLAdria seminarju je število udeležencev za razliko od ostalih konferenc omejeno, kar omogoča boljše sodelovanje na predavanjih in delavnicah. Več časa je namenjeno tudi za vprašanja in odgovore.

 
8. Izmenjava idej in izkušenj

• Kot na vsakem drugem seminarju imajo udeleženci možnost izmenjave izkušenj s kolegi, CA in IBM strokovnjaki ter ostalimi neodvisnimi guruji na temo relacijskih baz podatkov

 
9. Lokacije dogodkov

• Ljubljana je prelepa spomladi, Dubrovnik in Šibenik sta fantastična v maju ali juniju, Zagreb septembra,  Opatija pa v novembru. 

• Izbrani hoteli so eni najbolj kvalitetnih na teh področjih. Sponzorji imajo možnost, da med odmori organizirajo pogovore s podobno tematiko. Če pa seminar traja več dni, postane vse še bolj zanimivo, ker sponzorji organizirajo družabne dogodke. 

Veselilo nas bo, če izkažete svoj interes  in se pridružite našemu združenju SQLAdria. Kot član boste imeli pravice in obveznosti. Vaša obveznost, poleg plačane letne članarine, bo tudi aktivno sodelovanje pri delu združenja na način, da spodbujate našo idejo vseživljenjskega učenja in kreativne izmenjave izkušenj s ciljem osebnega razvoja in razvoja celotne družbe. Od vas pričakujemo, da predlagate teme naših seminarjev in se jih tudi udeležite. Kot član ima vsako podjetje možnost, da na vsak seminar pošlje 5 udeležencev brez plačila kotizacije.

Če se boste odločili postati član SQLAdrie, vas prosimo, da nam pošljetete izpolnjeno prijavnico, ki mora biti podpisana s strani pooblaščene osebe v vašem podjetju.

Ko bomo prejeli vašo prijavo, vam bomo poslali račun za letno članarino. Članarina se nanaša na koledarsko leto in znaša 500 €. Na podlagi plačane članarine ima  5 zaposlenih  iz vašega podjetja možnost, da se brezplačno udeleži vsakega seminarja, kar predstavlja 20 brezplačnih kotizacij vsako leto!

V primeru, da se ne želite včlaniti, se lahko še vedno udeležite naših seminarjev s plačilom kotizacije (enodnevni seminarji – Ljubljana in Zagreb - 110,00 €, enodnevni seminar Dubrovnik - 300,00 €, dvodnevni seminar 280,00 €, trodnevni seminar 600,00 €). Specialni enodnevni seminar v Dubrovniku ni vključen v letno članarino.

Za šestega in vsakega naslednjega udeleženca seminarja iz včlanjenega podjetja znaša kotizacija za enodnevni seminar 90,00 €, kotizacija za dvodnevni seminar 170,00 €, kotizacija za trodnevni seminar 280,00 € za zgodnjo prijavo oziroma 380,00 € za kasnejšo  prijavo.

 
RAZPORED SEMINARJEV ZA LETO 2019
09.04.2019 – enodnevni seminar - Ljubljana
10.04.2019 - enodnevni seminar - Ljubljana
12.04.2019 – enodnevni seminar - Beograd
26. – 30.05.2019 – večdnevni evropski seminar – Šibenik
26.09.2019 – enodnevni seminar – Zagreb
28. – 29.11.2019 – dvodnevni seminar - Opatija
 

sqladria

SQL Adria is the independent, non-profit organization that gathers relational database users for Croatia and Slovenia. It was founded 1994. and in the same year it has become the regional user group.

Follow us

facebook
linkid
twitter

 

Events in 2024

VODICE -  10th - 13th June 2024