Neodvisna organizacija

SQL Adria je neodvisna, neprofitna organizacija, ki združuje uporabnike relacijskih podatkovnih baz iz Hrvaške in Slovenije. Ustanovljena je bila leta 1994 in že v istem letu tudi postala regionalna uporabniška skupina (RUG) v okviru združenja IDUG. Člani SQL Adrie so podjetja uporabniki relacijskih podatkovnih baz (predvsem DB2) na eni strani ter prodajalci na drugi strani. Člani SQL Adrie so dobro znana in prepoznavna podjetja iz Hrvaške in Slovenije (banke, zavodi za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, podjetja za distribucijo električne energije, podjetja za podporo na področju informacijske tehnologije …).
Člani so tudi ponudniki informacijske tehnologije: CA, IBM, BMC, Compuware, …ki so nudili podporo združenju v vseh preteklih letih. Glavni organ SQL Adrie je predsedstvo, ki se voli na letni ravni. Vsako leto predsedstvo predlaga in zagotavlja načrt in program , v skladu z izzivi in interesi članov. Prav tako skrbi za realizacijo zastavljenih ciljev in upravlja s prihodki in odhodki.

 
 

sqladria

SQL Adria is the independent, non-profit organization that gathers relational database users for Croatia and Slovenia. It was founded 1994. and in the same year it has become the regional user group.

Follow us

facebook
linkid
twitter

 

Events in 2024

VODICE -  10th - 13th June 2024